Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngân
Bà Nguyễn Thị Ngân

Vị trí công tác: Trường ban thanh tra nhân dân

Bà Lã Thúy Hạnh
Bà Lã Thúy Hạnh

Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ xã hội

Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ tự nhiên 1

Bà Đặng Thu Hồng
Bà Đặng Thu Hồng

Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ tự nhiên 2

Bà Mai Thị Kim Dung
Bà Mai Thị Kim Dung

Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ năng khiếu

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng
Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ văn phòng

Bà Nguyễn Thị Trang Thơ
Bà Nguyễn Thị Trang Thơ

Vị trí công tác: Tổng phụ trách

Bà Chử Thanh Huyền
Bà Chử Thanh Huyền

Vị trí công tác: Bí thư đoàn thanh niên

Ông Nguyễn Mậu Luận
Ông Nguyễn Mậu Luận

Vị trí công tác: Phó chủ tịch UBND xã Vạn Phúc

Ông Nguyễn Anh Huy
Ông Nguyễn Anh Huy

Vị trí công tác: Trưởng ban đại diện CMHS

Em Đặng Khánh Huyền
Em Đặng Khánh Huyền

Vị trí công tác: Liên đội trưởng - Học sinh lớp 7A1

Bà Phạm Thị Đức Hạnh
Bà Phạm Thị Đức Hạnh

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Ông Hoàng Ngọc Tuấn
Ông Hoàng Ngọc Tuấn

Vị trí công tác: Chủ tịch công đoàn

Chủ tịch

Bà Đặng Thị Thảo
Bà Đặng Thị Thảo

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Thư ký

Bà Hoàng Thị Hải Anh
Bà Hoàng Thị Hải Anh

Vị trí công tác: Giáo viên, Thư kí hội đồng sư phạm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng - Đặng Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02438611868 - 0967823597